Ponieważ jest stosunkowo dużo zapytań odnośnie tych dziedzin publikujemy poniżej listę przykładowych tematów prac z pedagogiki i socjologii

 • Przejawy zachowań agresywnych wśród uczniów klas XYX na podstawie gimnazjum w XYZ
 • Agresja w szkole/gimnazjum
 • Wpływ mediów/Internetu/telwizji/rodziny/rówieśników/otoczenia/alkoholizmu na stosunek ucznia do obowiązku szkolnego/postawę ucznia/wyniki w nauce
 • Nauczanie i wychowanie integracyjne trudnej młodzieży/młodzieży niepełnosprawnej
 • Wpływ telewizji/mediów/Internetu na prawidłowy rozwój dziecka/na zachowanie ucznia/gimnazjalisty
 • Środowisko rodzinne/Szkoła a alkoholizm wśród nieletnich/uczniów
 • Środowisko rodzinne/Szkoła a narkomania wśród nieletnich/uczniów
 • Zachowania niepożądane/Przemoc/Emocje w reklamie/w mediach/w Internecie/w szkole
 • Analiza bezrobocia na przykładzie młodzieży
 • Bezrobocie w gminie/powiecie/województwie
 • Program przeciwdziałania bezrobociu/Aktywacja bezrobotnych/Programy pomocowe w gminie/powiecie/województwie
 • Zagospodarowanie/Organizacja czasu wolnego młodzieży/gimnazjalistów
 • Wpływ autorytetu rodziny/wychowawcy/rodzica/rodzeństwa na rozwój dziecka/na zachowanie dziecka
 • Wpływ rodzinnych domów dziecka na zachowanie wychowanków/na alkoholizm wychowanków
 • Wpływ wychowawcy na zachowanie wychowanków/na alkoholizm wychowanków/na wyniki w nauce wychowanków
 • Wpływ przemocy w rodzinie/w szkole na poczucie samotności dziecka/na zachowanie dziecka
 • Niepowodzenia szkolne młodzieży a stres/a niewłaściwe otoczenie/a problemy rodzinne/a alkoholizm
 • Aspekty życia/Jakość życia ludzi starszych w X
 • Uzależnienie/Alkoholizm/Narkomania jako patologia społeczna
 • Subkultury młodzieżowe a zjawisko agresji w szkole/grupie rówieśniczej
 • Powszechny brak autorytetów a autorytet nauczyciela/rodzica/wychowawcy w oczach licealistów/gimnazjailstów/uczniów szkoły X
 • Demoralizacja/Przestępczość wśród dzieci/młodzieży
 • Agresja/Anoreksja/Bulimia wśród gimnazjalistów
 • Reklama/Media/Rodzina a rozwój emocjonalny dziecka