Niżej przedstawiam przykładowe tematy prac z politologii:

 • Ataki w sieci a bezpieczeństwo internauty/użytkownika/sieci/walka informacyjna/bezpieczeństwo informacyjne
 • Walka informacyjna w sieci
 • Wojna informacyjna a operacje psychologiczne/a przechwytywanie sygnałów/o charakterze defensywnym/o charakterze ofensywnym
 • Bezpieczeństwo informacyjne w dobie zagrożeń terrorystycznych
 • Zjawisko terroryzmu/cyberterroryzmu/piractwa morskiego we współczesnym świecie
 • Terroryzm/Cyberterroryzm/Bioterroryzm po 11 września 2001 roku
 • Terroryzm/Cyberterroryzm/Bioterroryzm i jego wpływ na współczesną politykę/gospodarkę/sytuację międzynarodową
 • Terroryzm islamski i jego oblicza
 • Historia, podłoże i stereotypy terroryzmu światowego/islamskiego/religijnego
 • Terroryzm w mediach/w dobie wolnych mediów/w opiniach społeczeństw/a manipulacja strachem
 • Rola ONZ/NATO/UE w utrzymywaniu pokoju na świecie
 • Analiza stosunków polsko-rosyjskich/polsko-niemieckich/polsko-amerykańskich/polsko-izraelskich w XX wieku/po drugiej wojnie światowej/po upadku komunizmu/podczas zimnej wojny
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe/operacje pokojowe w dobie terroryzmu
 • Polityka państw/ONZ/UE wobec uchodźców
 • Sytuacja uchodźcy w prawie UE/międzynarodowym
 • Modele ustrojowe państw XYZ
 • Integracja europejska
 • Konsekwencje społeczne/polityczne przystąpienia Polski do NATO/do UE
 • Konstytucja Unii Europejskiej/USA
 • Kompetencje Prezydenta
 • Style Prezydentury w Polsce/w Ameryce
 • Sytuacja polityczna w X
 • Kara śmierci w aspekcie społecznym i prawnym w Polsce/UE/na świecie
 • Odrodzenie populizmu na przykładzie X
 • Prasa/Telewizja/Internet/Media a wybory
 • Marketing polityczny w wyborach parlamentarnych X
 • Znaczenie marketingu politycznego
 • Populizm/Znaczenie populizmu w Polsce/w Europie Zachodniej
 • Walka o władzę w X
 • Konflikt na Bliskim Wschodzie/palestyńsko-izraelski jako źródło terroryzmu
 • Konflikty zbrojne/Interwencja ONZ na Bałkanach/w byłej Jugosławii/w Czadzie/w Sudanie/w Korei
 • Mniejszości narodowe w X
 • Konflikt arabski/palestyńsko-izraelski/irański/w Irlandii a codzienne życie/próby rozwiązania/sytaucja międzynarodowa
 • Piractwo morskie/oprogramowania komputerowego na tle społeczno-gospodarczym
 • Doktryny polityczne
 • Powstanie państwa
 • Polityka celna Unii Europejskiej/Stanów Zjednoczonych