W kolejnym poście przedstawiam przykładowe tematy prac z ZZL, czyli z zarządzania zasobami ludzkimi. Oto one:

 • Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w X
 • Cel i rodzaj motywacji na przykładzie X
 • Elementy motywacji w pracy i ocenie pracowników
 • Metody zatrudniania/oceniania/wynagradzania/szkolenia/zwalniania pracowników w organizacji X
 • Motywowanie/Motywatory/Przywództwo/Inspirowanie w zza organizacji/gminie/firmie X
 • System motywacji/wynagradzania/oceny w zzl
 • Narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji/firmie/gminie/starostwie/urzędzie X
 • Mobbing – patologia zarządzania
 • Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie X
 • Selekcja i dobór pracowników w przedsiębiorstwie X
 • Ocena pracowników i tworzenie systemu ocen w przedsiębiorstwie X
 • Reengineering i jego stosowanie w praktyce
 • Potrzeby i oczekiwania kierowników/pracowników firmy X
 • Rola i znaczenie przywództwa/menedżera
 • Rola i znaczenie kierowników w organizacji/firmie/przedsiębiorstwie X
 • Rola kierownika w efektywnym kierowaniu na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Rola kierownika w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie X
 • Rola oraz znaczenie partnerstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Rola systemu komunikacji w organizacji/firmie/przedsiębiorstwie X
 • Narzędzia zarządzania współczesnego menedżera/kierownika
 • Kompetencje pracownika/kierownika/menedżera w organizacji X
 • Style kierowania kadry menedżerskiej przedsiębiorstwa X
 • Styl kierowania na przykładzie organizacji X
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie X
 • Strategie zarządzania w X
 • Wpływ kierowników na poziom satysfakcji podwładnego w organizacji/firmie/przedsiębiorstwie X
 • Wpływ motywowania pracowników na realizację planów w firmie/przedsiębiorstwie X
 • Zarządzanie kadrami/personelem/pracownikami/kierownikami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie X
 • Produktywność zasobów ludzkich firmy X